BURSARIES & SCHOOL TOURS

A career in agriculture is the smart choice. Download the bursary application form here.

SCHOOL TOURS

Om die sagtevrugtebedryf beter bekend te stel aan sekondêre en tersiêre leerlinge en voornemende studente in die vrugtebedryf, onderneem die sagtevrugte – en droëvrugtebedryf ook opvoedkundige toere. Voorkeur word aan kinders of studente gegee wat Wetenskap en Wiskunde of Landboutegnologie neem. Langs hierdie weg stel ons leerlinge instaat om ons bedryf te leer ken en meer te wete te kom oor die vrugtebedryf en dus ook loopbaangeleenthede en moontlike beurse wat daarmee saamgaan.

Contact Us

Get in touch!

Not readable? Change text. captcha txt