Vrugte Werkers Ontwikkelingstrust (VWOT) Die doel van die VWOT is om winsgewende beleggings te maak en om die opbrengste daarvan oor tyd aan begunstigdes uit te keer.

Die begunstigdes is Suid-Afrikaanse burgers wat permanente (swart, bruin en asier) werkers op vrugteplase is. Die doelwitte van die Trust is redelik wyd gedefinieer en sluit in: opvoeding, opleiding en vaardigheidsontwikkeling, werkskepping, gesondheid en welsyn, mediese uitgawes, sosiale interaksie en die algemene verbetering van die lewensgehalte van begunstigdes.

Beskikbare fondse vir uitkering aan, of bevoordeling van begunstigdes kan as volg geskied:

Indien direk aan begunstigdes, dan moet dit op dieselfde basis en op dieselfde manier in gelyke proporsies aan al die begunstigdes uitgekeer word (bv die uitkering van geld);

Indien indirek of tot die voordeel van begunstigdes, dan moet alle begunstigdes ‘n gelyke kans hê om vir die voordeel aansoek te doen – m.a.w. die voordeel hoef nie in gelyke mate aan alle begunstigdes deurgegee word nie (b.v. ‘n aansoek om ‘n studiebeurs), maar almal moet die geleentheid daartoe kry;

en Hiermee saam het die Trustees ook die opsie om die voordeel vir enige fasiliteit of gemeenskapsprogram wat binne b.g. doelwitte inpas, aan te wend solank dit toeganklik is vir die begunstigdes of sommiges van die begunstigdes.

Laai aansoekvorm en begunstigde-lys hier af.

Nadat die bate basis van die VWOT vanaf zero 5 jaar gelede opgebou is, is die Trust nou in ‘n posisie om die uitkering van ‘n gedeelte van die opbrengs te oorweeg. Konsultasie met geregistreerde plase oor die optimale

Trustees: Wimpie Paulse, Dora Ndaba, Anton Rabe

Contact Us

Get in touch!

Not readable? Change text. captcha txt